прапор Украiни герб Украiни
Вірнопільский НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
герб Вірнопільский НВК  прапор Вірнопільский НВК

Правила прийому

Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти проводиться протягом календарного року, учнів до НВК – до початку навчального року, згідно з наказом директора  закладу, що видається на підставі заяви батьків, або осіб, що їх заміняють, а також копій свідоцтв про народження або паспорта, медичної довідки, документа про наявний рівень освіти та особової справи (окрім дітей, які вступили до 1-го класу, та дітей дошкільного віку).